Home > Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Deze applicatie is met veel zorg samengesteld. Nationale Coachbank kan onjuistheden echter niet uitsluiten. Gebruik van de applicatie is voor eigen risico van de gebruiker. Nationale Coachbank en/of derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en kunnen ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de applicatie of door de inhoud van de verstrekte informatie of de geplaatste beoordelingen. Alle beoordelingen zijn gemaakt door derden en zijn enkel een algemene leidraad.

 

Nationale Coachbank is nooit verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de gegevens welke staan vermeld. Beoordelingen en andere informatie zijn nimmer een uiting van Nationale Coachbank zelf. Nationale Coachbank is dus ook in geen geval verantwoordelijk voor de informatie, beoordelingen en andere gegevens. Omdat betrouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk is van het aantal beoordelingen dat een bedrijf krijgt hebben onze klanten (bedrijven) de mogelijkheid hun klanten actief uit te nodigen voor een beoordeling, door het per mail versturen van een beoordelingsverzoek. Alleen door klanten actief uit te nodigen een beoordeling te plaatsen is het verkrijgen van een groot aantal beoordelingen realiseerbaar. Juist het aantal beoordelingen is maatgevend voor de betrouwbaarheid van beoordelingen.

 

Het is medewerkers van bedrijven niet toegestaan zelf beoordelingen te plaatsen. Het inschakelen van vrienden/kennissen et cetera om daarmee meer of betere beoordelingen te verkrijgen wordt gezien als onjuist gebruik. Zodra wij zien, vernemen of het vermoeden hebben dat een beoordeling door het bedrijf zelf is geschreven, spreken wij het bedrijf hier op aan en verwijderen deze beoordeling direct. Als dit ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor doet is dit een aanleiding om deze klant te royeren. Wij hebben getracht zoveel mogelijk werkbare handmatige en technisch barrières te plaatsen die de betrouwbaarheid van ons product versterken en de kans op misbruik verkleinen. Bovendien controleert onze redactie aanvullend op deze barrières steekproefsgewijs de beoordelingen van onze klanten. Al deze controlemechanismen zorgen dat onze dienst zoveel mogelijk betrouwbaar en veilig is, zodat wij er nagenoeg zeker van kunnen zijn dat de beoordelingen voor én door echte klanten geschreven zijn. Uiteindelijk blijft het de consument die bepaalt in hoeverre hij de beoordelingen van een specifiek bedrijf laat meewegen in zijn aankoopbeslissing/ besluitvorming.

 

Negatieve beoordelingen kunnen door bedrijven niet zelf worden verwijderd. Bedrijven hebben de mogelijkheid een reactie te geven op de beoordelingen. Deze reactie zal dan onder de beoordeling van de klant zichtbaar zijn. Wij verwijderen wél beoordelingen op verzoek van een bedrijf waarvan kan worden onderbouwd en/of aangetoond dat deze onecht of ongepast zijn, of beoordelingen die niet voldoen aan onze voorwaarden. Een bedrijf kan een beoordeling als ongepast melden bij Nationale Coachbank. Vervolgens zal de redactie controleren of de beoordeling onze richtlijnen schendt. Alleen wanneer dit het geval is zal de beoordeling worden verwijderd van de beoordelingspagina van onze klant. De beoordelaar ontvangt hier per e-mail een melding van. In deze mail vermelden wij altijd de reden waarom een beoordeling is verwijderd.

Vind een coach

Plaats gratis je opdracht, vergelijk meerdere coaches en kies de coach die bij je past!

Vind een coach
Waarom?
  • Geverifieerde coaches
  • Eenvoudig vergelijken
  • Bekijk referenties
  • Gratis en vrijblijvend
  • Direct in contact

Je hebt alles in eigen hand!

Plaats een review

Deel je mening met anderen en plaats een beoordeling!

Plaats een review

Meld je aan als coach

Ook beoordelingen ontvangen? Registreer gratis en vrijblijvend!


Wij helpen je met de eerste stap te zetten

Het is geen schande om hulp te vragen. Onze coaches staan voor je klaar!

Vind een coach

Onze coaches zijn o.a. aangesloten bij: